Alle boligtjenester
i Agder

 

TILSTANDSRAPPORT - EIERSKIFTERAPPORT

Det finnes flere forskjellige tilstandsrapporter på markedet i dag.
Felles for de fleste tilstandsrapportene er at de tar for seg den tekniske tilstanden til objektet som blir vurdert.

Eierskifterapporten har et faglig rammeverk basert på Norsk Standard NS3600 og er den eneste tilstandsrapporten som kan utføres av fagfolk. Den brukes for å kontrollere bygningsdeler der det erfaringsmessig kan oppstå konflikt mellom kjøper og selger. 

Fagtakst har nødvendige sertifiseringer til å utføre eierskifterapport.

REKLAMASJON/SKADETAKST

Dersom eiendommen din skulle få skader, kan Fagtakst bistå med reklamasjon/ skadetakst. Det sikrer et grundig og profesjonelt grunnlag for erstatningssaker.

 

VERDIVURDERING

Vil du vite verdien på boligen eller tomta?
Vi utfører forhåndstaksering ved nybygg og verdivurdering av eiendom, tomt og prospekt.

 

UAVHENGIG KONTROLL

Fagtakst utfører også uavhengig kontroll, blant annet innen viktige områder som brannsikkerhet, bygningfysikk og våtrom.

TERMOGRAFERING

Termografering lokaliserer varmetap i bygg. Ved hjelp av termografering kan vi finne ut om du har et stort varmetap i bygningen. Termografering måler temperaturen i bygningens ulike komponenter for å finne eventuelle lekkasjer.

 

TRYKKTESTING

Lekkasjetall er et mål på hvor tett bygningen er, og byggeforskriftene stiller krav til lave tall, det vil si hvor tett boligen skal være. En trykktest avdekker feil og mangler som kan ha store konsekvenser for kostnader i forbindelse med oppvarming av bygg.

Ved trykktesting utsettes bygget for over- og undertrykk i kontrollerte former for å sjekke luftlekkasjer. Dermed oppdages uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak, og om bygningen tilfredsstiler byggeforskriftenes krav til lave lekkasjetall. Kontakt oss for mer informasjon om trykktesting av bolig og næringsbygg.

ENERGIMERKING

Når bygget er ferdig prosjektert, kan vi utstede energimerking av boligen. Dette kan vi også gjøre med ferdige bygg, feks i forbindelse med salg.

SØKNADER

Vi kan søke om ansvarsrett for prosjektering for det vi prosjekterer, helt eller delvis. Samsvarserklæring vil bli utfylt etter at nødvendig prosjektering er utført og kontrollert. 

Trenger du hjelp til utfylling av byggesøknad, inklusive nabovarsel og eventuelle dispensasjonssøknader, kan vi ta hele søkeprosessen for deg.

 

ARKTITEKTTJENESTER

Vi hjelper gjerne med tegning og prosjektering av ditt boligprosjekt. Noen ganger er husmodellen valgt og det er bare ønskelig med små justeringer. Andre ganger ønsker kunden seg noe helt spesielt og har mange ideer de gjerne vil ha realisert. Vi utarbeider forslag på alt fra tilbygg, hytter,eneboliger og flermannsboliger. 

For å lage en god løsning av et prosjekt trenger vi opplysninger om tomteforhold, sol, adkomst, utsikt og gjeldende reguleringsbestemmelser for tomta. Og selvsagt opplysninger om hvilke behov bygget skal fylle. Dette finner vi ut i felleskap med kunde.

DETALJPROSJEKTERING

Vi utarbeider arbeidstegninger tilpasset kundens ønsker om detaljering og spesifikasjoner. For de fleste oppdrag inkluderer dette alle etasjeplaner, snitt, bjelkelagstegninger, armeringstegninger, med oppriss supplert av nødvendige tekniske detaljer samt grunnmur- eller fundaments-tegninger. 

Ved behov kan vi utføre dimensjonering eller statiske beregninger for spesifikke stål-, tre og betongkonstruksjoner eller komplette dokumentasjoner for hele bygg.

 

KALKYLER

Vi utarbeider detaljert kalkyle som grunnlag for tilbud til kunde. Dette baseres på bedriftens egne pris- og kostnadsopplysninger for materialdelen, og produksjonskostnader basert på tariff eller egne opplysninger. 

Detaljeringsgraden avhenger av bedriftens ønsker - fra standardiserte overslag til detaljerte material-og kappelister. Kostnadsoverslaget baseres på erfaringstall fra relevant bygningstype. 

Vi utfører lønnsomhetsvurderinger i tidlig prosjektfase som grunnlag for detaljprosjektering og utarbeidelse av byggemeldingsmateriell og anbudsmateriell.

BRANNPROSJEKTERING

Vi utfører brannprosjektering basert på preaksepterte løsninger i hht tekniske forskrifter (SINTEF Byggforsk.)

 

 

Ring oss i dag!
488 99 102